ISO certificatie bij Onlineadviseren.nl

Certificatieschema's

hieronder treft u een selectie van de vakgebieden waarmee de adviseurs van ONLINEADVISEREN.NL in de dagelijks praktijk bezig houden:

 

Risico Inventarisatie & Evaluatie Rapport
  Actueel plan van aanpak
Bedrijfsnoodorganisatie Bedrijfsnoodplan
Wet Milieubeheer Vergunning
Activiteitenbesluit Gevaarlijke stoffen
  Afvalstoffen
  Energieverbruik
  Emissie Lucht
  Emissie Water
  Emissie Bodem
  Onderhoud installaties
Wet milieugevaarlijke stoffen Etikettering
  Veiligheidsinformatiebladen
PGS-15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen
PGS-19 Opslag van propaan
PGS-30 Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties 
EN 95 Richtlijn Liften
EN 764 Richtlijn Drukvaten
EN 1090 Richtlijn Constructies
F-Gassenbesluit installatie- en/of onderhoudswerkzaamheden aan koelinstallaties
ISO 9001 Kwaliteitsmanagement
ISO 14001 Milieumanagement
ISO 26000 Maatschappelijk verantwoord ondernemen
ISO 22000 Voedselveiligheid
ISO 31000 Risicomanagement
OHSAS 18001 Arbomanagement
ISM-code International Safety Management
NEN 4400 Uitzendbureaus
BRL 4702 Gesloten dakbedekkingssystemen
BRL 6000 Milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem en nazorg
BRL 7000 Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem
BRL 8000 Ontwerpen en bouwen van tuinbouwkasconstructies en -installaties
BRL 8001 Bedrijven in de kassenbouwsector
OSB OSB plus certificaat
OSB OSB Keurmerk / Keurmerk glas en gevel
HKZ Stichting Harmonizatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
SSVV VCA VGM Checklist Aannemers
SSVV VCU VGM Checklist Uitzendbureaus
Scios Stichting Certificatie Installatie en Onderhoud van Stookinstallaties
CO2prestatieladder CO2
MVO prestatieladder Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen