ISO certificatie bij Onlineadviseren.nl

Extra controle's op gebruik PBM's door Inspectie SWZ

24-10-2012

De Inspectie SZW controleert vanaf volgende week op bouwplaatsen in het hele land op het gebruik van beschermingsmiddelen. Zo wordt bekeken of de werkgever bijvoorbeeld helmen, veiligheidsgordels of gehoorbescherming beschikbaar stelt en of werknemers deze vervolgens ook gebruiken.

Werkgevers in de bouw die de beschermingsmiddelen voor hun werknemers niet op orde hebben, kunnen zonder waarschuwing een boete krijgen die kan oplopen tot 1800 euro. Voor werknemers zelf is de boete maximaal 225 euro.

Tijdens controles op bouwplaatsen vorig jaar kwam de Inspectie SZW zo’n 200 keer een situatie tegen waarbij persoonlijke beschermingsmiddelen niet of onjuist gebruikt werden. Ook blijkt uit onderzoek dat bij ongevallen met handgereedschap in ruim de helft van de gevallen de beschermingsmiddelen niet op orde zijn.

De bouwbranche zelf juicht de inspecties toe vanwege het feit dat niet alleen de werkgevers, maar ook de werknemer zelf wordt aangesproken op zijn verantwoordelijkheid.

Het houden van toezicht is essentieel om vast te stellen of PBM's gebruikt worden. De professionals van onlineadviseren.nl kunnen u ondersteunen bij het uitvoeren van gerichte werkplekinspecties.

Bron: SZW