ISO certificatie bij Onlineadviseren.nl

Boetes bij niet ter beschikking stellen of gebruik PBM's

12-08-2013

Eind 2012 heeft de inspectie SZW bouwplaatsen bezocht en gecontroleerd op het ter beschikking stellen en gebruik van PBM's.  De aanleiding hiervoor is dat dee inspecteurs bij voorgaande inspecties ervaren hebben dat pbm’s niet altijd door de werkgever ter beschikking worden gesteld en/of door de werknemer worden gedragen. Ook het toezicht op het gebruiken laat soms te wensen

In totaal zijn 665 bouwlocaties bezocht. In 315 gevallen (47%) was het niet in orde en is gehandhaafd. Hierbij zijn 383 overtredingen geconstateerd, welke in 94 gevallen hebben geleid tot een boete. Wat opvalt is dat in ruim 50% van de boete-gevallen het de werknemer is die een boete heeft gekregen.

De komende jaren zal de inspectie SZW dan ook via inspecties aandacht blijven besteden aan pbm’s waarvan de noodzaak van het gebruik op bouwplaatsen onomstreden is. Dat zal zeker het geval zijn als de afwezigheid of het niet gebruiken van pbm’s leidt tot ernstige overtredingen, zoals valgevaar of blootstelling aan het kankerverwekkende kwartsstof.

 

Zorg dat aantoonbaar is dat alle medewerkers de juiste PBM's hebben en weten waarvoor ze gebruikt moeten worden. Controleer het gebruik regelmatig.

De professionals van ONLINEADVISEREN kunnen u hier eenvoudig mee helpen.

VOORKOM BOETES!

Mail naar info@ONLINEADVISEREN.NL

 Bron: document SZW "inspectieproject najaarsactie 2012"