ISO certificatie bij Onlineadviseren.nl

Wijziging ISO 9001, versie ISO 9001:2015 in ontwikkeling

01-10-2012

Wat kunnen we verwachten van de vernieuwde versie ISO 9001:2015?

In de aanloop naar de 2000-versie van de ISO 9000 heeft de commissie die binnen ISO met de wijzigingen van deze norm is belast (TC-176/Sc2) een ontwerp gepubliceerd: de zgn "Committee Draft". U moet zich echter realiseren dat de uiteindelijke norm, zoals deze wordt gepubliceerd, een groot compromis is tussen alle lidstaten van ISO. In 1997/1998 waren de verschillen in technologische ontwikkeling van landen in de wereld groter dan nu. Denk in dit verband aan de opkomst van de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China). Certificatie van managementsystemen heeft in deze landen gelijke tred gehouden met de technologische ontwikkelingen. U kunt er dus vrij zeker van zijn dat voorstellen uit de ontwerpnorm uit 1997/1998, welke toen 'afschoten' werden, als zijnde een brug te ver, in de nieuwe 9001 opnieuw het licht zullen zien. Denk in dit verband aan:

 • Minder gericht op de industrie, meer universeel (incl. dienstverlening);
 • Meer dynamische benadering door kwaliteitsplanning;
 • Meerdere belanghebbenden dan de klant alleen (stakeholder management);
 • Van management naar leiderschap (van 'de dingen goed doen' naar 'de goede dingen goed doen');
 • Inrichting van systeem en processen gericht op beheersing van risico's (pro-actief handelen);
 • Aandacht voor ICT in alle aspecten van de bedrijfsvoering.

Concrete voorstellen van ISO


ISO heeft aangegven de volgende aandachtspunten te hanteren bij deze herzieningsronde:

 • Risicomanagement moet nadrukkelijker zichtbaar worden;
 • Meer focus op productconformiteit (de klant moet tevreden zijn over het product);
 • Meer aandacht voor financiële middelen en informatie hierover;
 • Onderhoud van infrastructuur;
 • Betere afstemming met de huidige praktijk van zaken doen;
 • Procesmanagement;
 • Kennismanagement;
 • Competenties;
 • Toeleveringsketen/outsourcing;
 • Life cycle management;
 • Tijd, snelheid, wendbaarheid;
 • Impact van technologie en veranderingen in informatiemanagement als e-commerce, etc.
 • Rol van top management;
 • Communicatie;
 • Verbetering en innovatie;
 • Uitbreiden van het concept ‘klant’;
 • Meer aandacht voor kwaliteitsgereedschappen;
 • Structuur (nagaan of de structuur wel juist is).

Ook is bekend dat er wordt nagedacht over (wederom) aanbrengen van meerdere niveaus in 9001 certificering (vergelijkbaar met de vroegere ISO 9001, 9002 en 9003). Dit wordt mede door de sterke opkomst van 9001 in ontwikkelende economieën waar een basis niveau van certificering al kan helpen in het economisch verkeer.

Wil je meer weten over ISO 9001 en de mogelijkheden van het toepassen ISO-procedures voor uw organisatie, stuur een bericht naar de professionals van onlineadviseren.nl

Bron: NEN