ISO certificatie bij Onlineadviseren.nl

Meer aandacht werkgevers voor bestrijden agressie en geweld tegen personeel

08-07-2012

Overheidsdiensten en bedrijven zijn zich bewuster van de noodzaak om hun werknemers te beschermen tegen agressie en geweld.

Brancheorganisaties en werkgevers zijn de noodzaak in gaan zien van het nemen van concrete extra maatregelen. Zo hebben veel bedrijven beleid ontwikkeld, huis- en gedragsregels opgesteld en trainingen voor werknemers opgezet. Voor de aanpak van agressie en geweld is het ook belangrijk dat werkgevers en werknemers incidenten melden en registreren en dat ze er lessen uit trekken. Dat leidt ertoe dat een werknemer de juiste  begeleiding krijgt na een incident en dat preventieve maatregelen worden genomen, zoals bijvoorbeeld de herinrichting van een klantenbalie.
 

Risicogerichte aanpak

De komende jaren staan inspecties bij de risicovolle sectoren waar de naleving op de werkvloer nog niet op orde is, op de agenda van de Inspectie. De Inspectie SZW werkt voor de sectoren met publieke functies samen met het programma Veilige Publieke Taak van het Ministerie van BZK.
Voor dit jaar staan inspecties op het programma in zorg en welzijn en bij de buitendiensten van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk. Ook zal de Inspectie SZW streng controleren bij organisaties waar eerder overtredingen werden geconstateerd

Bron: Inspectie SZW