ISO certificatie bij Onlineadviseren.nl

Inspectie SZW gaat strenger optreden bij zware beroepen in de bouw

11-07-2012


Het ziekteverzuim in de bouw bedraagt 5,5 procent. 45 procent daarvan is te wijten aan lichamelijke belasting. De Inspectie SZW gaat daarom de komende vier jaar extra controleren of de regels in de bouw om uitval te voorkomen worden nageleefd. Doel ervan is werkgevers te bewegen meer maatregelen te nemen, zodat meer bouwvakkers gezond hun pensioen halen. Informatie over nalatige bedrijven kan worden gemeld bij de inspectie.

46 procent van de betonvlechters heeft rugklachten. Dat geldt ook voor meer dan een derde van de glaszetters die hun schouders en rug overbelasten door met glazen platen te sjouwen. Bij de blokkenstellers treden rugklachten op doordat zij voorovergebogen blokken zagen. Van de metselaars heeft 38 procent last van zijn rug door veelvuldig bukken en metselen vlak boven de grond. De directe loonkosten die daarmee gemoeid zijn, bedragen naar schatting honderden miljoenen per jaar.

In 2012 wordt er extra gecontroleerd bij blokkenstellers in de ruwbouw, betonstaalvlechters, metselaars, monteurs van metalen dak- en gevelelementen en glaszetters.

De inspectie gaat strenger handhaven, er worden sneller boetes opgelegd, tot soms wel € 3600,-. De inspecteurs letten onder ander op:

  • Zware glasplaten mogen bijvoorbeeld niet worden getild maar moeten met hulpmiddelen worden geplaatst.
  • De kruiwagen van een metselaar mag inclusief last niet zwaarder dan 60 kilo zijn.
  • Werknemers moeten weten welke hulpmiddelen ze kunnen gebruiken om blessures te voorkomen.
  • Blokkenstellers moeten bijvoorbeeld gebruikmaken van een machine als de blokken waarmee ze werken 14 kilo of meer wegen.
  • Ook de begaanbaarheid van de bouwplaats wordt meegenomen in de inspecties, omdat het vaak lichamelijke belasting oplevert als bijvoorbeeld de steigers niet op de juiste hoogte zitten.
  • Op bouwplaatsen moeten werknemers onder andere rijplaten aanbrengen.
  • Medewerkers moeten zorgen dat er geen gereedschap op de looppaden ligt.
  • Elke werkgever wordt geacht een preventiemedewerker te hebben die de regels goed kent.
  • Daarnaast moet een werkgever uitzoeken wat de risico’s op de bouwplaats zijn en daar maatregelen tegen nemen.

 

Bron: Inspectie SZW