ISO certificatie bij Onlineadviseren.nl

Kwaliteit

In deze rubriek vindt u vragen en antwoorden met betrekking tot Kwaliteit.

Heeft u zelf een vraag?

Moet klanttevredenheid altijd gemeten worden door het houden van enquetes?

Nee, absoluut niet. Om vast te stellen of klanten tevreden zijn met de door uw organisatie geleverde producten en/of diensten kunnen verschillende informatiebronnen gehanteerd worden. Dit kunnen zowel interne als externe informatiebronnen zijn.  Voor een goede meting is het wel van belang om eerst vast te stellen wat uw klanten belangrijk vinden. Dit kunt u natuurlijk het beste aan uw klanten vragen.  Als dit bijv. levertijd is dan kan er bijv. gemonitord worden hoe vaak op tijd geleverd wordt. Hoe beter de score hoe groter de klanttevredenheid.
Ook informatie uit opleveringen (restpunten), projectevaluaties en creditnota's kunnen inzicht geven in uw sterke/ zwakke punten en inzicht geven in de mate klantentevredenheid. Feit blijft echter wel dat alleen uw klant echt kan vertellen of hij tevreden is, maar dit kunt u hem ook gewoon vragen in plaats van een enquete sturen. Stuurt u ons uw uitgewerkte methode van klanttevredenheidsmeting, dan zullen de specialisten van Onlineadviseren deze beoordelen op basis van de ISO 9001 norm en voorzien van handige tips.